Project Description

Projekt “Act to activate” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+
logo erasmus plus
Nasz projekt Wolontariatu Europejskiego „Act to activate” był realizowany w Krakowie. Projekt trwał 18 miesięcy, działania wolontariuszy rozpoczęły się we wrześniu 2017 a zakończyły z końcem lipca 2018.

W projekcie udział wzięli wolontariusze z Niemiec, Serbii, Hiszpanii, Gruzji, Rosji, Macedonii. Sześcioro młodych ludzi pracowało w 3 krakowskich placówkach – w Centrum Autyzmu , Zespole Szkół Specjalnych nr 11 oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 11.

Projekt miał 3 główne cele: wsparcie trzech placówek goszczących w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą, również z uczniami ze specjalnymi potrzebami, wspieranie mobilności osób młodych i dialogu międzykulturowego, wzmacnianie zmysłu inicjatywy młodzieży.

Praca wolontariuszy w placówkach goszczących na rzecz dzieci i młodzieży, oprócz wsparcia misji edukacyjnych szkół, przyczyniła się do rozwijania i podniesienia kompetencji kluczowych oraz umiejętności wolontariuszy, wspierających ich potencjał na międzynarodowym rynku pracy.

W SOSW Centrum Autyzmu Rafael z Hiszpanii oraz Pascal z Niemiec pracowali z dziećmi i młodzieżą dotkniętymi autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Centrum prowadzi przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę przysposabiającą do pracy oraz internat. Wolontariusze wspierali pedagogów i terapeutów w codziennej pracy z uczniami.

W Zespole Szkół Specjalnych nr 11 Nina z Rosji i Giorgi z Gruzji pracowali z dziećmi i młodzieżą ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. W skład zespołu szkół wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła przysposabiającą do pracy. Wolontariusze wspierali uczniów i kadrę placówki podczas codziennej pracy w szkole i poza nią.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 zadaniem i rolą Mariji z Macedonii i Nataliji z Serbii było wspieranie uczniów oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej w ich działaniach, pomoc w akcjach i projektach prowadzonych w szkole, wsparcie świetlicy szkolnej oraz biblioteki.

Wspieranie mobilności osób młodych i dialogu międzykulturowego było kolejnym celem projektu. Wolontariusze promowali projekty kierowane do młodzieży w ramach funduszy unijnych (m.in. Erasmus+) a szczególnie Wolontariat Europejski jako wyjątkową okazję do poznania innej kultury oraz zdobycia cennego doświadczenia pomocnego w dalszej ścieżce zawodowej. W trakcie działań wolontariusze uczyli się korzystania z różnych mediów służących do promocji aktywności, współorganizowali Dzień Wolontariusza, uczestniczyli m.in. w targach mobilności i innych inicjatywach promujących młodzieżowe projekty międzynarodowe.

Ostatnim celem projektu było wzmacnianie zmysłu inicjatywy u młodych ludzi. Nasi wolontariusze samodzielnie organizowali lub współorganizowali wspomniane wydarzenia wspierające promowanie mobilności. Podczas swoich działań próbowali swoich sił we współpracy z różnymi sektorami. Każdy z nich miał okazję sprawdzić się w różnych rolach, zarówno lidera jak i członka zespołu. Poprzez asystowanie w placówkach i przygotowywanie własnych inicjatyw wolontariusze nabyli kompetencje takie jak m.in. praca w zespole międzynarodowym, prowadzenie projektu od pomysłu do realizacji, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie budżetem własnym i budżetem projektu, czy użycie mediów. Uczestnicy projektu „Act to activate” czyli wolontariusze, organizacje partnerskie i podopieczni zdobyli kolejne doświadczenia międzynarodowe, mieli okazję do prowadzenia dialogu międzykulturowego, wzmacniania więzi, wspólnego budowania społeczeństwa opartego na tolerancji, akceptacji, nie wykluczającego a włączającego.

Artykuły na blogu:

Filmiki na Youtubie: