Dobrym ludziom winszujemy – święta w kulturze tradycyjnej 3-10.01.2024 – Kronika Nowohucka o naszym wydarzeniu!

„Dobrym Ludziom Winszujemy” to niezwykłe wydarzenie, w którym nasz Fundacja (Internationaler Bund Polska) wspólnie z Ośrodkiem Kultury Norwida zaangażowała się w poznawanie tradycji naszych najbliższych sąsiadów – osób z Ukrainy!  

Zapraszamy do obejrzenia materiału Nowohuckiej Kroniki Filmowej:

Całość działań skupiała się na ukazaniu barwności i złożoności kultury ukraińskiej, a także jej bliskość oraz odmienność od polskich zwyczajów! Cykl rozpoczął się od wykładów o tradycji ukraińskiego kolędowania, następnie odbyły się warsztaty tworzenia tradycyjnych masek poświęconych kulturze ukraińskiej w kontekście rytuałów i sztuki plastycznej. Kolejnym etapem były warsztaty kolędowania, skupiające się na autentycznych pieśniach życzących dobra, zwanych szczerdiwkami. Całość tego wyjątkowego cyklu wydarzeń zwieńczył Pochód Kolędniczy, który celebruje i integruje tradycje zarówno ukraińskie, jak i polskie.

Przez organizację tego typu wydarzeń, nasza Fundacja nie tylko pragnie przybliżyć i uwidocznić kulturę ukraińską, lecz także stworzyć przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz budowania wzajemnego zrozumienia pomiędzy społecznościami. Dawanie możliwości poznawania się nawzajem, inspiracji oraz tworzenia wspólnych doświadczeń pomogła lepiej poznać się sąsiadom w Nowej Hucie – zarówno tym mieszkającym w niej od wielu lat, jak i tym, którzy mieszkają tu znacznie krócej!

 

 

______________

Fundacja Internationaler Bund Polska prowadzi Centrum Edukacji i Wsparcia dzięki finansowaniu firmy Shell Polska i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.
The Centre for Education and Support is operated by The Internationaler Bund Polska Foundation thanks to funding from Shell Poland and collaboration with the City of Krakow.
Фонд Internationaler Bund Polska керує Центром освіти та підтримки завдяки фінансуванню Shell Polska та співпраці з мерією Кракова