W ciągu całego wydarzenia z bezpłatnych porad skorzystało 80 osób! Najczęściej zadawane pytania dotyczyły kwestii prawnych pobytu w Polsce oraz nowelizacji ustawy pomocowej dla osób z Ukrainy. Były też pytania o sprawy społeczne (m.in kwestie emerytury czy systemu edukacji), rynek pracy i opiekę zdrowotną.

Dla instytucji i organizacji była to kolejna szansa na bezpośrednią wymianę doświadczeń i wiedzy między ekspertami reprezentującymi różne podmioty. To już 4 edycja – to dowód na to jak ważne są tego typu wydarzenia. Następne planujemy za kwartał.

Dziękujemy za obecność nie tylko beneficjentom ale wszystkim, którzy udzielali bezpłatnych konsultacji. Byli z nami przedstawiciele organizacji i instytucji takich jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polski Czerwony Krzyż (PCK), Narodowy Fundusz Zdrowia, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Punkt Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa, Stowarzyszenie Mudita, Klub Ukraiński w Krakowie – Fundacja Zustricz oraz przedstawicielki Fundacji IB Polska z projektów Miejsce Otwarte i Centrum Edukacji i Wsparcia (IB Polska w Hucie).

Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach!

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie działa w ramach projektu Centrum Wielokulturowe w Krakowie, którego operatorem jest Fundacja IB Polska.

fot. Michał Małecki