Zapraszamy na wydarzenia, które przybliżą kulturę i obyczaje ukraińskie – wraz z Internationaler Bund Polska i ARTzona Ośrodka Kultury Norwida

1) 3.01.2024, godz. 17:00-18:30 „Na szczęście, na zdrowie! – o tradycji kolędowania w kulturze ukraińskiej”.

Podczas spotkania kulturoznawczego będzie możliwość poznania tradycji i zwyczajów kolędniczych popularnych w różnych regionach Ukrainy. Przy okazji ocenimy ich podobieństwo do polskich zwyczajów.
Prowadzenie: dr Halina Czuba – wykładowczyni Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Narodowego im. Ivana Franki we Lwowie, zainteresowana wielokulturowością oraz mniejszością ukraińską w Polsce i polską w Ukrainie.
Spotkanie prowadzone w języku polskim.
Wstęp bezpłatny.
Link do formularza zapisów: https://forms.gle/oqfDVmzehzuU6pCn6
Liczba miejsc ograniczona.

Gdzie: Centrum Edukacji i Wsparcia, os. Górali 24 (spotkanie będzie streamingowane w mediach społecznościowych fundacji: https://www.facebook.com/InternationalerBundPolska)

2) 5.01.2024 i 9.01.2024, godz. 17:00-19:00 „ABC kolędnika – warsztaty tworzenia masek i ozdób świąteczno-kolędniczych”.
Podczas warsztatów będzie można przygotować własną maskę kolędniczą. Nawiązując do tradycji skupimy się na przygotowaniu masek zoomorficznych (postaci zwierząt). Warsztaty podzieliliśmy na dwie części, by móc stworzyć w pełni dopracowaną maskę.

Prowadzenie: Daria Alyoshkina – ukraińska twórczyni wielkoformatowych wycinanek popularnych na całym świecie,
a także organizatorka i uczestniczka Vertepów i pochodów kolędniczych we Lwowie.
Warsztaty prowadzone w języku ukraińskim z możliwością tłumaczenia na język polski.
Wstęp bezpłatny.
Zapisy przez formularz(zalecane uczestnictwo w obu częściach warsztatów): https://forms.gle/Gv9pftFiLBbev7Fv6
Liczba miejsc ograniczona.
Gdzie: Centrum Edukacji i Wsparcia, os. Górali 24

3) 8.01.2024, godz. 17:00-20:00 „Na kolędową nutę – muzyczne wprawki do ukraińskiej kolędy”.

Zapraszamy na próbę muzyczną, podczas której poznacie piękne, tradycyjne kolędy ukraińskie, w które wpleciemy akcenty kolędowania polskiego. Wyśpiewamy: sąsiadom i sąsiadkom dobre życzenia. Jeśli grasz na jakimś instrumencie – weź go do nas na próbę. Reszty nauczymy się i wyśpiewamy razem.
Prowadzenie: Gordij Starukh – muzyk, kompozytor, wokalista, miłośnik kultury tradycyjnej, pochodzący ze Lwowa.
Warsztaty prowadzone w języku polskim i ukraińskim.
Wstęp bezpłatny.
Zapisy przez formularz: https://forms.gle/zDATgJJH7yEppe4v7
Liczba miejsc ograniczona.
Gdzie: Centrum Edukacji i Wsparcia, os. Górali 24
***

4) 10.01.2024, godz. 17:00-19:00 Dobrym ludziom winszujemy!

Zapraszamy do celebrowania radosnej atmosfery kolędy po Nowej Hucie. Siłą muzyki i życzliwości przywołamy dobrobyt, urodzaj i szczęście. Będzie to także okazja do poznania i zaśpiewania utworów popularnych w kulturze tradycyjnej ukraińskiej i polskiej.
Performance poprowadzi Gordiy Starukh muzyk, kompozytor, wokalista, miłośnik kultury tradycyjnej, pochodzący ze Lwowa.
Spotkajcie nas w drodze dzięki… mapie trasy kolędników.
Wydarzenie w języku polskim i ukraińskim.
Gdzie:
Start o godzinie 17:00 spod Centrum Edukacji i Wsparcia (os. Górali 24) z finałem w ARTzonie Ośrodka Kultury Norwida (os. Górali 4). O godzinie 18:00 zapraszamy wszystkich chętnych na wspólne, kolędnicze spotkanie przy herbacie.
Wydarzenie zorganizowane w ramach działań Centrum Edukacji i Wsparcia prowadzonego przez Fundację Internationaler Bund Polska, dzięki finansowaniu firmy Shell i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.

UA Добрим людям на здоров’я!! Різдво в традиційній культурі

10.01.2024, о год. 17:00-19:00 Добрим людям на здоров’я!

Запрошуємо вас поринути у радісну атмосферу колядницького співу навколо Нової Гути. Силою музики та доброти ми закликатимемо добробут, родючість та щастя. Це також буде нагода вивчити та заспівати пісні, популярні в українській та польській традиційній культурі.

Очолить ходу Gordij Starukh – музикант, композитор, співак та поціновувач традиційної культури, родом зі Львова.
Зустрінемося в дорозі завдяки… карті маршруту колядників.
Захід польською та українською мовами.
Де: Початок о 17:00 з-під Центру Освіти та Підтримки (os. Górali 24), фінал в ARTzone Культурного Центру „Norwid” (os. Górali 4). О 18:00 запрошуємо всіх на спільне колядування за чашкою чаю.
***
Запрошуємо на заходи, які наблизять вас до української культури та звичаїв

1) 3.01.2024, 17:00-18:30 „На щастя, у доброму здоров’ї! – про традицію колядування в українській культурі”.

Під час культурологічної зустрічі буде можливість дізнатися про традиції та звичаї колядування, популярні в різних регіонах України. Водночас ми оцінимо їхню схожість з польськими звичаями.
Модераторка – Halina Czuba – доктор філософії, викладач кафедри польсько-українських студій факультету міжнародних і політичних студій Ягеллонського університету, випускниця філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, яка цікавиться питаннями мультикультуралізму та української меншини в Польщі та Польщі в Україні.
Зустріч відбудеться польською мовою.
Вхід вільний.
Посилання на реєстраційну
форму:https://forms.gle/oqfDVmzehzuU6pCn6
Кількість місць обмежена.
Де: Центр Освіти та Підтримки, os.Górali 24,Kraków (зустріч буде транслюватися в соціальних мережах фонду: https://www.facebook.com/InternationalerBundPolska)

2) 5.01.2024 9.01.2024, 17:00 – 19:00 „Азбука колядника – майстер-класи зі створення різдвяних масок та колядницьких прикрас”.

Під час майстер-класу ви зможете виготовити власну коляднта ицьку маску. Посилаючись на традицію, ми зосередимося на підготовці зооморфних масок (фігурок тварин). Ми розділили майстер-клас на дві частини, щоб мати змогу створити повністю опрацьовану маску.
Ведучі: Daria Alyoshkina- українська мисткиня, яка виконує широкоформатні витинанки, популярні у всьому світі, а також організаторка та учасниця Вертепів і колядок у Львові.
Майстер-клас проводиться українською мовою з можливістю перекладу на польську.
Вхід вільний.
Реєстрація через форму (рекомендується участь в обох частинах воркшопу): https://forms.gle/Gv9pftFiLBbev7Fv6
Кількість місць обмежена.
Де: Центр Освіти та Підтримки, Os. Górali 24, Kraków

3) 8.01.2024, о 17:00 – 20:00 „На колядковій ноті – музичні замальовки до українських колядок”.

Приєднуйтесь до нас на музичну репетицію, під час якої ви вивчите красиві традиційні українські колядки, в які ми вплетемо штрихи польського колядницького співу. Будемо співати: нашим сусідам і сусідкам добрі побажання. Якщо ви граєте на якомусь інструменті – приносьте його до нас на репетицію. Решту вивчимо і заспіваємо разом.
Диригування: Gordij Starukh – музикант, композитор, співак, любитель традиційної культури, родом зі Львова.
Майстер-клас проводиться польською та українською мовами.
Вхід вільний.
Реєстрація через форму: https://forms.gle/zDATgJJH7yEppe4v7
Кількість місць обмежена.
Де: Центр Освіти та Підтримки, os.Górali 24
Захід організовано в рамках діяльності Центру Освіти та Підтримки , що проводиться Фондом Internationaler Bund Польща, завдяки фінансуванню компанії Shell і співпраці з мерією міста Кракова.
***

ENG

We congratulate good people! Holidays in traditional culture 3.01-10.01.2024

10.01.2024, at 17:00-19:00 Good people are welcome!

We invite you to celebrate the joyful atmosphere of Christmas carols in Nowa Huta. With the power of music and kindness, we will bring prosperity, abundance and happiness. It can also be an opportunity to learn and sing popular songs in traditional Ukrainian and Polish culture.
The performance will be led by Gordiy Starukh, a musician, composer, vocalist, lover of traditional culture, from Lviv.
Let’s meet on the road, thanks to… a map of the carolers’ route.
Event in Polish and Ukrainian.
Where: Start at 5 p.m. from the Education and Support Center (Os. Górali 24) with the finale in the ARTzona of the Norwid Cultural Center (Os. Górali 4). At 6:00 p.m. we invite everyone to join us for a caroling over tea.
***
We invite you to events that will introduce you to Ukrainian culture and traditions.

3.01.2024 at 17:00-18:30 „For luck, for health! – about the tradition of carol singing in Ukrainian culture.

During the cultural meeting, you will have the opportunity to learn about the traditions and culture of carol singing popular in various regions of Ukraine. At the same time, we will assess their similarity to Polish traditions.
Conducted by: Dr. Halina Czuba – lecturer at the Department of Polish-Ukrainian Studies at the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University, graduate of the Faculty of Philology of the National University of Ivana Franki in Lviv, interested in multiculturalism and the Ukrainian minority in Poland and the Polish minority in Ukraine.
The meeting will be conducted in Polish.
Admission is free.
Link to the registration form: https://forms.gle/oqfDVmzehzuU6pCn6
The number of places is limited.
Where: Education and Support Center, os. Górali 24 (the meeting will be streamed on the foundation’s social media: https://www.facebook.com/InternationalerBundPolska)

5.01.2024 and 9.01.2024 at 17:00-19:00 „ABC of a caroler – workshops on creating masks and Christmas carol decorations.”

During the workshops, you will be able to prepare your own carol mask. Referring to tradition, we will focus on preparing zoomorphic masks (animal figures). We divided the workshop into two parts to create a fully refined mask.
Conducted by: Daria Alyoshkina – Ukrainian artist who creates large-format cutouts popular all over the world, as well as the organizer and participant of Vertep and carol processions in Lviv.
Workshops conducted in Ukrainian with the possibility of translation into Polish.
Admission is free.
Registration via the form (recommended participation in both parts of the workshop): https://forms.gle/Gv9pftFiLBbev7Fv6
The number of places is limited.
Where: Education and Support Center, os. Górali 24.

8.01.2024 at 17:00-20:00 „On a Christmas carol note – musical rehearsals for Ukrainian Christmas carols”

We invite you to a music rehearsal to learn beautiful, traditional Ukrainian carols. We will incorporate accents of Polish carol singing. Furthermore, we will sing good wishes to our neighbours. If you play an instrument, bring it to us for a rehearsal. We will learn the rest and sing it together.
Conducted by: Gordij Starukh – musician, composer, vocalist, traditional culture enthusiast, from Lviv.
Workshops conducted in Polish and Ukrainian.
Admission is free.
Registration via the form: https://forms.gle/zDATgJJH7yEppe4v7
The number of places is limited.
Where: Education and Support Center, os. Górali 24
The event was organized as part of the Education and Support Center activities run by the Internationaler Bund Polska Foundation, thanks to funding from Shell and cooperation with the Krakow City Hall.