Kochani! Niech Wielkanocny czas odrodzi wszystko, co dobre. Obudzi nadzieję na lepsze jutro. Przyniesie spokój w sercu i pokój na całym świecie.

Spokojnych Świąt
życzy zespół fundacji Internationaler Bund Polska