Życie kwitnie w Centrum Wielokulturowym

Nawet nie wiecie, jak bardzo cieszy nas, że prowadzimy Centrum Wielokulturowe w Krakowie. Od tego roku mamy niesamowitą przestrzeń dzięki Urzędowi Miasta Krakowa, i możemy nie tylko spotykać się z Wami w ramach zajęć, warsztatów i spotkań organizowanych wspólnie z naszymi partnerami: Fndacją ZUSTRICZ, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Instytut Kultury Willa Decjusza, Kraków Expats Directory, Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych oraz CASPAR – Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych, działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ale także dzielić się tą przestrzenią z innymi organizacjami pozarządowymi!

 
W ostatni wtorek (04.06) mieliśmy przyjemność gościć Fundację Ukraina z Wrocławia, która spotkała się z przedstawicielkami Delegation for Friendship Among Woman na prezentacji działań NGO wspierających Ukrainę. Spotkanie miało charakter rzeczniczy, a jego głównym celem było przedstawienie kluczowych wyzwań związanych z integracją, socjalno-ekonomicznym włączeniem i wsparciem uchodźców w Polsce.
 
Jeśli jesteście z organizacji pozarządowej i potrzebujecie przestrzeni do zorganizowania spotkania, którego tematyka dotyczy szeroko pojętej wielokulturowości, włączania, czy edukacji międzykulturowej lub pochodzicie z innego kraju, to śmiało  możecie skontaktować się z nami mailowo: centrum@open.krakow.pl