Zapraszamy osoby oraz szkoły językowe, które chcą z nami współpracować i uczyć języka polskiego!
Informacje o zgłaszaniu ofert i regulamin już jest na naszej stronie!
Запрошуємо людей та мовні школи, які хочуть співпрацювати з нами та викладати польську!
Інформація про подачу пропозицій та правила вже є на нашому сайті!
We invite people and language schools who want to cooperate with us and teach Polish!
Information about submitting offers and regulations is already on our website!
Czekamy na Was! / Чеки для вас! / We are waiting for you! 🙌