W dniu 24.02.2022 r. w godz. 15:00 -17:00 będziemy uczestniczyć w seminarium naukowym z cyklu „Polityki publiczne w perspektywie socjologicznej” organizowanym przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Dyrektor fundacji Internationaler Bund Polska, Maria Wojtacha opowie o naszym doświadczeniu w projektach asystentury seniorów.

Udział w seminarium jest bezpłatny, serdecznie zapraszamy do dołączenia na platformie Zoom. Link do rejestracji wraz z programem wydarzenia znajduje się poniżej w oficjalnym zaproszeniu od organizatorów.

Zaproszenie

Seminarium „Zawody pomocowe – asystentury”

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium ” Zawody pomocowe – asystentury „, które odbędzie się w formacie online w dniu 24 lutego (czwartek) w godzinach 15.00-17.00. Seminarium organizujemy jako Zakład Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych ISNS UW w ramach cyklu spotkań naukowych „Polityki publiczne w perspektywie socjologicznej”.

Zawody pomocowe to zawody regulowane, których wykonywanie wymaga odpowiednich kwalifikacji. W literaturze przedmiotu zawody pomocowe są uznawane za współtworzące szerszą kategorię tzw. semi-profesji i wyodrębniane ze względu na dwie kluczowe cechy wspólne: (1) silną orientację służebną i wyrastającą z niej deontologię zawodową oraz (2) osadzaniem działalności pomocowej w sformalizowanych instytucjach państwa dobrobytu, co wiąże się z tendencją do łączenia praktyk pomocowych z procedurami administracyjnymi.

W Europie zachodzą obecnie daleko idące zmiany w organizowaniu praktyk pomocowych związane z przekształcaniem infrastruktury państw dobrobytu, a polegające na odchodzeniu od wsparcia placówkowego na rzecz różnorodnych usług środowiskowych. Towarzyszy temu rozwój nowych zawodów i specjalizacji pomocowych, w tym asystentur.

Na seminarium chcemy poddać pogłębionej refleksji metodykę działań pomocowych prowadzonych w ramach asystentur formatowanych dla różnych adresatów: rodzin, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób w kryzysie bezdomności, osób doświadczających problemów psychicznych. Punktem wyjścia do dyskusji będą głosy praktyków reprezentujących wszystkie wspomniane rodzaje asystentur.

Rejestracja odbywa się poprzez formularz dostępny pod adresem:

https://forms.office.com/r/VdwHBQTaBB

Link do spotkania na platformie Zoom wysłany zostanie na e-mail podany przy rejestracji.

Dr hab. Marek Rymsza
Kierownik Zakładu
Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski

Program_Seminarium_,,Zawody pomocowe – asystentury”– _24_02_2022