W dniu 20.02.2024 r. zakończyliśmy rekrutację uczestników do udziału w projekcie ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Organizacji Pozarządowych edycja 2024” kierowaną  do mieszkańców m. Kraków i powiatu krakowskiego. Do dnia 20.02.2024 r. do biura fundacji Internationaler Bund Polska w Krakowie wpłyną komplet zgłoszeń na listę główną oraz rezerwową dlatego zgodnie z przyjętym regulaminem rekrutacji zostaje ona zakończona przed upływem 23.02.2024 r. Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzona jest rekrutacja uczestników dla woj. śląskiego.

Dziękujemy za zainteresowanie, nadesłane zgłoszenia oraz zapraszamy do śledzenia kolejnych informacji dotyczących naszych projektów i ewentualnych kolejnych rekrutacji.