Nasi asystenci wsparli 13 osób starszych z terenu Gminy Bojszowy (woj. śląskie) w wieku powyżej 65 roku życia. Uczestnicy zostali skierowani do nas przez Centrum Usług Społecznych w Bojszowach.
Od kwietnia do końca sierpnia 2023 zrealizowaliśmy 2100 godzin usług asystenckich dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Była to pomoc w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym w szczególności:
1) codziennym funkcjonowaniu,
2) w załatwianiu spraw urzędowych
3) w organizacji wolnego czasu
4) w podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem
5) w prowadzeniu gospodarstwa domowego
Asystenci wspierali podopiecznych w miejscu zamieszkania, towarzyszyli im również w wyjściach i dojazdach do np. placówek służby zdrowia, placówek oświatowych, urzędów, placówek kultury, itp.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.