Zakończyliśmy realizację projektu zagranicznych mobilności zawodowych „Wyrównywanie szans na rynku pracy – mobilności zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego projektu: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Krótko o mobilnościach i uczestnikach

Projekt rozpoczął się pod koniec 2019 roku, a pierwszy wyjazd na praktyki zaplanowano na wiosnę 2020 roku. Wtedy to wybuchła pierwsza fala pandemii, po której przyszły kolejne, co powodowało ciągłe zmiany terminów, rezygnacje, daleko idące ograniczenia w przemieszczaniu się pomiędzy poszczególnymi krajami.

Odbyły się cztery z pięciu zaplanowanych zagranicznych mobilności zawodowych (w Leptokari/Grecja, we Frankfurcie nad Odrą, w Chemnitz i Schkeuditz). Ostatnia mobilność, ze względu na kończący się termin realizacji nie mogła być już zrealizowana. W projekcie uczestniczyli uczniowie i uczennice zrekrutowani spośród młodzieży uczącej się zawodu w naszych partnerskich szkołach (członkach konsorcjum realizującego projekt): Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Krakowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bochni, Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie.

Uczestnicy praktyk zdobywali doświadczenia w zawodach: kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, tyfloinformatyk, masażysta i pracownik pomocniczy prac biurowych.

Korzyści i nowe umiejętności społeczne uczniów

Oprócz podniesienia umiejętności zawodowych młodzież nabyła kompetencje społeczne i językowe w zakresie ich możliwości psychofizycznych. Wykonywane pod okiem zagranicznych instruktorów i
pracodawców zadania, trening umiejętności przydatnych w pracy, nabyta wiedza zawodowa oraz doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowych powinny stać się dla młodych ludzi atutem w momencie, gdy przyjdzie im szukać pracy na otwartym rynku pracy lub poprzez zatrudnienie wspomagane.

Praktyki zawodowe to nie tylko praca

W czasie wolnym i popołudniami młodzież uczestniczyła w bogatych programach kulturowych: zwiedzała Ateny, Saloniki, Berlin, Lipsk, Drezno, uczestniczyła w aktywnościach sportowych, poznała takie miejsca jak Meteory, wyspa Skiathos, odbyła wycieczki do koziej fermy, fabryki fety i oliwy, pływała statkiem po Odrze (gdy rzeka ta nie była jeszcze tak zatruta), wdrapała się na Pomnik Bitwy Narodów w Lipsku i kopułę Reichstagu.

Mimo trudności udało się

Był to dla nas trudny i rozciągnięty w czasie projekt. Realizowaliśmy go z dużą niepewnością, czy uda się trafić na okresy względnego spokoju pomiędzy poszczególnymi falami pandemii i przeprowadzić praktyki dla młodych ludzi, którzy zgłosili się i zostali już wybrani do udziału. Cieszy fakt, że mimo tak wielu trudności 43 młodych ludzi pod opieką 8 nauczycieli mogło skorzystać z bogatego programu i podniosło swoje umiejętności zawodowe.