Zakończyliśmy kolejny projekt zagranicznych staży zawodowych w ramach programu Erasmus+, z udziałem młodzieży z niepełnosprawnościami. W ramach trwającego od roku 2020 projektu
zrealizowaliśmy 6 dwutygodniowych staży, w których wzięło udział 76 młodych ludzi uczących się w zawodach: kucharz, cukiernik, pracownik obsługi hotelowej, mechanik samochodowy, sprzedawca i
fryzjer.

Staże realizowane były w placówkach kształceniowych i u pracodawców w Niemczech i Grecji. Realizacja projektu przypadła na okres pandemii covid-19, co było znaczącym utrudnieniem w jego
realizacji. Tym bardziej cieszy nas, że udało nam się zrealizować w całości zaplanowany program.

Projekt „Mobilność i doświadczenie – praktyki zagraniczne dla osób ze specjalnymi potrzebami” został zrealizowany przez konsorcjum, w skład którego weszły oprócz IB Polska: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie, Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni.

Projekt sfinansowany przez Unię Europejską.

logo erasmus plus