Nasza wolontariuszka z Hiszpanii – Cavadonga, niedawno spotkała się z młodzieżą przychodzącą do Pracownia Piastów 22.
Chętnie opowiedziała o swoim kraju i porozmawiała z młodymi.

Wolontariuszka uczestniczy w projekcie wolontariatu, który realizujemy w ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego przez Unię Europejską.