W dniu 10. października, z dwutygodniowych praktyk w Niemczech wróciła grupa uczniów i uczennic ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie. Realizowali oni praktyki w placówce kształceniowej IB Berlin-Brandenburg we Frankfurcie nad Odrą w zawodach: kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 11 uczniów i uczennic podnosiło swoje umiejętności zawodowe realizując praktyczne zadania podczas przygotowywania posiłków, ich serwowania, sprzątania części hostelowej, czy też budowy obiektów małej architektury ogrodowej.

Popołudniami młodzież uczestniczyła w zajęciach językowych, które były kontynuacją kursu j. niemieckiego rozpoczętego przed wyjazdem, w zajęciach na ściance wspinaczkowej, w zwiedzaniu Frankfurtu nad Odrą i najbliższej okolicy, a w weekend udała się na całodzienną wycieczkę do Berlina.

Była to pierwsza zagraniczna mobilność zawodowa w projekcie „Wyrównywanie szans na rynku pracy – mobilności zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”,  finansowanego są ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego projektu: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

W roku 2020, w ramach tego projektu, miały się odbyć w sumie 4 mobilności edukacyjne, 2 w marcu 2020, a także 2 we wrześniu i listopadzie. Plany pokrzyżował wybuch pandemii w marcu i jej druga faza, z którą mamy do czynienia aktualnie. Realizacja całego projektu została przesunięta o 8 miesięcy do lutego 2022.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Internationaler Bund Polska (wnioskodawca/lider konsorcjum), SOSW nr 1 w Krakowie, SOSW w Bochni, SOSW dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Chorzowie i Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie. Konsorcjum poprzez realizację tego projektu stara się umożliwić młodzieży z niepełnosprawnościami podniesienie kwalifikacji zawodowych, ich kompetencji i umiejętności społecznych, zachęcić do nauki języków obcych oraz pobudzić gotowość do mobilności. Wszystko to ma pomóc w integracji młodych ludzi z mniejszymi szansami na rynku pracy.