Informujemy, iż w ramach „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19” realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) otrzymaliśmy wsparcie naszej działalności w czasie epidemii.

Ograniczenia działalności organizacji w czasie epidemii dotyczyły przede wszystkim realizacji ich misji, ze względu na konieczność odwoływania zaplanowanych działań (szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań, wymian), w tym działań realizowanych w ramach zadań publicznych. Istotnym
problemem polskich organizacji obywatelskich w tym czasie było jednak także podtrzymywanie bieżącej działalności, w tym ponoszenie kosztów stałych funkcjonowania w sytuacji znaczącego zmniejszenia wpływów z odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej, spowodowanych epidemią.

Otrzymana pomoc pozwoliła nam zakupić sprzęt komputerowy, dzięki któremu możemy prowadzić online zajęcia w naszych Klubach Seniora oraz opłacić czynsz naszego biura przez 3 miesiące.

Bardzo dziękujemy!