Na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków będziemy do 30.09.2021 realizowali zadanie „Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania ASYSTENT 85+”. Będzie to kontynuacja naszych wcześniejszych zadań w tym zakresie.

W ramach zadania realizujemy usługi asystenckie dla 35 osób w wieku 85+ zamieszkałych w mieście Krakowie.

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy uczestnikom zadania w:

 • aktywizacji Seniora w miejscu jego zamieszkania ( np. przy wspólnej rozmowie, wspólnym czytaniu, przygotowywaniu posiłku, itd.)
 • w wyjściu
  • na spacer
  • powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika zadania miejsce (np. dom, praca, placówki kulturalne, świątynie, placówki służby zdrowia)
  • na zajęcia rehabilitacyjne
 • zakupach z aktywnym udziałem uczestnika przy ich realizacji
 • załatwianiu spraw urzędowych
 • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami
 • korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, etc.)

Usługi asystenta realizowane są przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22 (w uzasadnionych przypadkach godziny usług mogą być zmienione). Limit wizyt u jednego uczestnika to 2 wizyty w tygodniu.

Usługi asystenckie realizowane są bezpłatne dla Uczestników zadania.

Osoby, które były Uczestnikami w poprzedniej edycji mogą zgłosić chęć kontynuacji usługi polegającej na wsparciu asystenta poprzez kontakt telefoniczny z naszą Infolinią:

+48 512 914 645

Zapraszamy też nowe osoby chętne do skorzystania z usług asystenckich. Prosimy o kontakt pod tym samym numerem telefonu.

Infolinia jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00

W razie braku miejsc, wpiszemy zainteresowane osoby na listę rezerwową i będziemy się kontaktować jak tylko pojawi się możliwość przyjęcia do Projektu.

Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w zadaniu podpisany zostanie kontrakt trójstronny, którego stronami będą uczestnik lub jego opiekun prawny, fundacja Internationaler Bund Polska oraz asystent.

Regulamin usługi asystenckie – Asystent 85+ 3 edycja – do pobrania

Karta_zgłoszenie_do_Programu_Asystent 85+_3 edycja – do pobrania

Czekamy na Państwa zgłoszenia!