Zaprzyjaźniona organizacja z Francji zaprasza na wolontariat w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności! Projekt kierowany jest do osób między 18 a 30 r.ż. Zapraszamy do zgłoszeń!

Szczegóły w infopacku: Infopack – ESC with JTM_compressed

A zgłaszać się można wypełniając ten formularz: https://forms.office.com/r/tCQrizLjcx

Jeśli masz pytania jak działa Europejski Korpus Solidarności? Jakie są wymagania? Jakie wsparcie można otrzymać? Gdzie i kiedy wyjechać?

Skontaktuj się z naszą koordynatorką Anetą Kurek: evs-ib-polska@ib.de