W zeszłym tygodniu dyrektorka naszej fundacji IB Polska podpisała porozumienie z organizacją All Hands and Hearts, która będzie nam pomagać w zapewnianiu wolontariuszy do naszych działań na rzecz osób uciekających przed wojną z Ukrainy.

All Hands and Hearts jest organizacją zaangażowaną w zaspokajanie doraźnych i długoterminowych potrzeb globalnych społeczności dotkniętych klęskami żywiołowymi. Koordynatorzy i wolontariusze przyjeżdżają na miejsce, aby udzielić pierwszej potrzebnej pomocy i zostają, aby odbudować szkoły i domy. Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie na pełną skalę w 2022 roku zaangażowali się także w pomoc uciekającym przed wojną, wspieranie bezpiecznych ewakuacji i remont schronisk w Przemyślu i na Podkarpaciu, aby zapewnić wszystkim bezpieczne, godne miejsce zamieszkania.

W Krakowie pomagają nam m.in. w naszych magazynach ze wsparciem dla osób uciekających przed wojną.

Bardzo cieszymy się na tę współpracę!