PL/ENG/UA/RU
Wielokulturowe wydarzenia i aktywności z okazji Dnia Dziecka – zapraszamy Was do wspólnego świętowania!
👉 Jesteśmy Dniu Dziecka na plantach krakowskich!
Będą gry, zabawy ruchowe, szachy i mnóstwo atrakcji na świeżym powietrzu. A do tego konsultujemy i pomagamy razem z Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie. Migrant Info Point Krk
👉Jesteśmy na Pikniku Święta Wolności i Praw Obywatelskich!
Widzimy się w Nowej Hucie, gdzie przy skwerze Budowniczych Nowej Huty będziemy grać w szachy, robić wianki, tworzyć flagę Unii Europejskiej i wiele innych.
Szczegóły wydarzenia znajdziecie tutaj: https://www.facebook.com/events/485509294150555/
ENG
Multicultural events and activities for Children’s Day – join us in celebrating!
👉 We are at Children’s Day on the Kraków Planty!
There will be games, physical activities, chess, and lots of outdoor attractions. Additionally, we offer consultations and assistance together with the Information Point for Foreigners in Krakow. Migrant Info Point Krk
👉 We are at the Freedom and Civil Rights Picnic!
We’ll see you in Nowa Huta, where at the Budowniczych Nowej Huty Square we’ll play chess, make wreaths, create the European Union flag, and much more.
UA
Багатокультурні заходи та активності до Дня захисту дітей – запрошуємо вас до спільного святкування!
👉 Ми на Дні захисту дітей на краківських Плантах!
Будуть ігри, рухливі забави, шахи та безліч атракцій на свіжому повітрі. Крім того, ми консультуємо та допомагаємо разом із Інформаційним пунктом для іноземців у Кракові. Migrant Info Point Krk
Деталі заходу знайдете тут: https://www.facebook.com/events/1140014340536848/
👉 Ми на Пікніку Свята Свободи та Громадянських Прав!
Побачимося в Новій Гуті, де на площі Будівничих Нової Гути будемо грати в шахи, робити вінки, створювати прапор Європейського Союзу та багато іншого.
Деталі заходу знайдете тут: https://www.facebook.com/events/485509294150555/
RU
Многокультурные мероприятия и активности ко Дню защиты детей – приглашаем вас на совместное празднование!
👉 Мы на Дне защиты детей на Краковских Плантах!
Будут игры, подвижные развлечения, шахматы и множество аттракционов на свежем воздухе. Кроме того, мы консультируем и помогаем вместе с Информационным пунктом для иностранцев в Кракове. Migrant Info Point Krk
Подробности мероприятия найдете здесь: https://www.facebook.com/events/1140014340536848/
👉 Мы на Пикнике Праздника Свободы и Гражданских Прав!
Увидимся в Новой Гуте, где на площади Строителей Новой Гуты будем играть в шахматы, делать венки, создавать флаг Европейского Союза и многое другое.
Подробности мероприятия найдете здесь: https://www.facebook.com/events/485509294150555/