Wernisaż wystawy “Od Ciemności do Światła” – kilka fotografii z wydarzenia, na które zostaliśmy zaproszeni przez UNICEF. 

12 września w Łazienkach Królewskich miał miejsce wernisaż prac plastyczno – terapeutycznych, które zostały stworzone przez dzieci z Ukrainy.  Centrum Edukacji i Rozwoju (Edu Hub), gdzie najmłodsi znaleźli wsparcie postawiło na dodanie do terapii elementów art-terapii – to właśnie dzięki tym zajęciom powstały rysunki najmłodszych, którzy doświadczyli wojny. 

Prace dzieci były narzędziem w prowadzonej arteterapii, którą zostali objęci najmłodsi beneficjenci Edu Hub-u. Prace powstawały na przestrzeni kilku miesięcy – od okresu przybycia dzieci z kraju objętego wojną, do chwili, gdy osiągnęły względną stabilizację emocjonalną. Każda praca plastyczna została opatrzona opisem przebiegu terapii i psychologiczną interpretacją procesu przechodzenia dzieci od tytułowej Ciemności do Światła. Dopełnieniem wystawy były relacje dzieci, w których opisywały swoje wojenne i migracyjne doświadczenia.    

Wystawa niesie duży ładunek emocjonalny i zwraca uwagę na fakt, że zaspokojenie potrzeb psychologicznych osób uciekających przed wojną jest równie ważne, jak zadbanie o ich potrzeby egzystencjalne. I to jest wyzwanie dla instytucji pomocowych na obecny czas – czas, w którym chętnie wierzymy, że sytuacje kryzysowe mamy już opanowane. 


trigger warning / materiał może zawierać niepokojące treści

Pełne informacje o wydarzeniu: 

[Kliknij tutaj]

Organizatorem wydarzenia był UNICEF.