Wciąż można odbierać żywność z naszego magazynu POPŻ w Tychach. Przypominamy, że w całym kraju realizacja Podprogramu 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa została wydłużona do 30.09.2020, zwiększona została też pula żywności przypadająca na jedną osobę o około 10 kg.  Osoby, skierowane przez MOPS w Tychach do udziału w tym projekcie, które do tej pory nie odebrały przysługującej im żywności mogą wciąż to zrobić po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod numerem telefonu: 730 529 542.