Na przełomie września i października grupa młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie podnosiła swoje umiejętności zawodowe w obszarze gastronomii (kuchnia + serwis) pod okiem niemieckich instruktorów z placówki kształceniowej IB Berlin-Brandenbug gGmbH we Frankfurcie nad Odrą młodzież.

Oprócz zajęć praktycznych w kuchni, młodzież uczestniczyła w popołudniowych zajęciach z podstaw języka niemieckiego, zwiedziła Frankfurt nad Odrą, Mini Zoo oraz stolicę Niemiec – Berlin. Uczniowie i uczennice wzięli także udział w spotkaniu integracyjnym, podczas którego przeprowadzono zajęcia na ściance wspinaczkowej oraz w mini ogrodzie linowym, zgodnie z założeniami pedagogiki przeżyć. Spotkanie w którym uczestniczyła młodzież ze Słubic oraz z Frankfurtu nad Odrą zakończyło się wspólnym grillem, przygotowanym w całości przez grupę krakowskich praktykantów.

Praktyki zawodowe we Frankfurcie nad Odrą były ostatnią z 6 zrealizowanych mobilności zawodowych w ramach programu ERASMUS+. Projekt „Mobilność i doświadczenie – praktyki zagraniczne dla osób ze specjalnymi potrzebami”, był realizowany od roku 2020. Ze względu na pandemię, która ograniczała i czasami wręcz wstrzymywała zaplanowane działania, konieczne było maksymalne wydłużenie realizacji projektu.

W sumie w całym projekcie młodzież zrealizowała praktyki w takich zawodach jak: kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, mechanik samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, fryzjer, cukiernik. W dwutygodniowych praktykach uczestniczyło 76 uczniów i uczennic ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni, Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie. Wymienione szkoły wraz z fundacją Internationaler Bund Polska realizowały projekt jako konsorcjum.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

logo erasmus plus