Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do tytułu Tyski Społecznik Roku 2022!
W tym roku połączyliśmy siły z fundacją FRES Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej i konkurs na Wolontariusza Roku organizujemy wspólnie w ramach plebiscytu Tyski Społecznik Roku.
Tytuły w konkursie będą przyznawane w 3 kategoriach: