Tyskie Centrum Wolontariatu działające przy Fundacji Internationaler Bund Polska zaprasza koordynatorów Szkolnych Kół Wolontariatu na spotkanie połączone z warsztatami.

Plan spotkania dla koordynatorów Szkolnych Kół Wolontariatu

23.09.2022 (piątek)

 1. Krótkie przedstawienie działań prowadzonych przez Tyskie Centrum Wolontariatu (TCW)
 2. Przedstawienie oferty TCW dla szkolnych kół wolontariatu:
  • dwudniowe warsztaty poświęcone przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych wraz z konkursem mikrograntów adresowanym do młodzieży ze szkolnych kół wolontariatu, link: https://razemtychy.pl/tyskie-centrum-wolontariatu/aktualnosci-tcw
  • gra miejska poświęcona wolontariatowi
  •  możliwość rejestracji młodzieży w Tyskim Centrum Wolontariatu i realizacji wolontariatu ,,dorosłego”
  • możliwości realizacji wolontariatu europejskiego
 1. Rozmowa na temat współpracy  TCW ze szkolnymi kołami wolontariatu
 1. Warsztaty dla opiekunów Szkolnych Klubu Wolontariatu – współpraca szkolnego klubu wolontariatu ze środowiskiem lokalnym.
  Podczas spotkania zastanowimy się jak i z kim Szkolny Klub Wolontariatu może podejmować działania lokalne. Jakie korzyści daje kontakt i współpraca z innymi Szkolnymi Klubami Wolontariatu oraz jak projektować wspólne działania i akcje wolontariackie.

Każdy uczestnik otrzyma poświadczenie uczestnictwa w warsztatach.

Termin i miejsce spotkania: 23.09.2002 godz. 12:00 w siedzibie Fundacji IB Polska  ul. Edukacji 11, Tychy

Czas trwania spotkania: 2 godz

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa drogą mailowona na adres: wolontariat@razemtychy.pl

 

 Zadanie publiczne pod nazwą Tyskie Centrum Wolontariatu jest współfinansowane z budżetu Miasta Tychy