Jeśli komuś potrzebne konkretne torby to tylko z warsztatu krawieckiego CIS Tychy. Konkretnie!
Na zdjęciu uczestniczki warsztatu wraz z dziećmi.

Projekt „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”, jego celem jest integracja społeczno – zawodowa osób uciekających z terenu Ukrainy. Jest to projekt partnerski, w którym liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach a partnerami 16 podmiotów reintegracyjnych (KIS i CIS) z terenu województwa śląskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego