Prosimy o wycenę usługi polegającej na dostarczeniu obiadu jednodaniowego w formie cateringu dla uczestników zajęć (osoby dorosłe) w projekcie realizowanym przez Fundację Internationaler Bund Polska pn. „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy  z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Miejsce realizacji zajęć: Centrum Integracji Społecznej, ul. Edukacji 11, Tychy. Obiady powinny być dostarczane o godz. 14 od poniedziałku do piątku. Okres realizacji usługi: 23.01.2023 – 31.06.2023. Planowana ilość posiłków: 2300, średnio: 20 dziennie.

Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu, posiłki powinny zostać dostarczone w pojemnikach jednorazowych wraz z sztućcami.

Prosimy o podanie ceny jednego obiadu netto oraz przesłanie informacji do dnia 20.01.2023 na adres mailowy: bartlomiej.szymczyk@ib.de

Do maila prosimy o dołączenie przykładowego menu na jeden tydzień.

Kontakt: Bartłomiej Szymczyk – 32 219 10 10