TWÓJ 1% WSPIERA PROJEKTY NA RZECZ INTEGRACJI I AKTYWIZACJI

Fundacja Internationaler Bund Polska wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, realizuje projekty dla osób niepełnosprawnych, seniorów i programy wolontariatu europejskiego.

JAK WYKORZYSTAMY TWÓJ 1%

1% podatku przeznaczamy na rozwój wolontariatu, realizację projektów integracyjnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizację osób starszych.

REGON: 120031453; NIP: 6762290123; KRS: 0000231494

Udostępniamy bezpłatny program dla osób samodzielnie rozliczających się z podatku dochodowego z urzędem skarbowym. Program w prosty sposób pomaga w wypełnieniu deklaracji podatkowej i przekazaniu 1% podatku dla naszej fundacji.

SZYBKO I ŁATWO WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ PIT:

Po kliknięciu w obrazek po prawej stronie zostaniesz automatycznie przekierowany do strony PITax.pl, gdzie możesz pobrać program do rozliczenia lub wypełnić deklarację online.

JAK PRZEKAZAĆ 1%

Aby przekazać 1% w zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39) w odpowiedniej rubryce należy wpisać:

  1. numer KRS Fundacji – KRS: 0000231494
  2. wnioskowaną kwotę, czyli sumę, którą chcemy przekazać – nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego
  3. w rubryce „cel szczegółowy” wpisać: 1 procent na działania na rzecz integracji i aktywizacji

Darmowy program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

pitax2KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1%?

 Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1% na rzecz OPP (organizacji pożytku publicznego) mogą przekazać:

  • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • płatnicy podatku liniowego
  • ryczałtowcy
  • osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych (giełda i inne)
  • osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości

a więc wszyscy wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

POTWIERDZENIE STATUSU OPP

 Fundacja Internationaler Bund Polska  znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego.

DZIĘKUJEMY!