Spotkanie prowadziła Małgorzata Dudek-Wąs – trenerka z wieloletnim doświadczeniem, animatorka. Pani Małgorzata posiada doświadczenie w animacji czasu podczas wydarzeń kulturalnych, także w organizacjach i instytucjach dla różnych grup wiekowych.

Grupa warsztatowa była bardzo zróżnicowana. Byli z nami seniorzy, osoby w wieku średni i młodzież. Warsztaty zdecydowanie zdominowały kobiety.

Uczestnicy poznali formy aktywności, jakie można zastosować podczas pracy i spędzania czasu z osobami starszymi i z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. Dodatkowo dowiedzieli się jak tworzyć zajęcia tematyczne i cykle takich zajęć.

Warsztaty dla wolontariuszy odbyły się 17 września 2022 r. (sobota) i były zupełnie bezpłatne. Spotkanie współorganizowało Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach i Żywieckie Centrum Wolontariatu we współpracy z naszym Tyskim Centrum Wolontariatu.