Fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje koordynatora Centrum Wolontariatu w Tychach
Miejsce pracy: Tychy

Opis stanowiska pracy

  • Prowadzenie kampanii promującej wolontariat w Tychach
    • przygotowywanie materiałów informacyjnych,
    • współpraca przy prowadzeniu mediów społecznościowych i strony internetowej projektu,
    • organizacja wydarzeń promujących wolontariat, współpraca z mediami, jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta, organizacjami pozarządowymi.
  • Pozyskiwanie i rejestracja kandydatów na wolontariuszy, pozyskiwanie ofert pracy wolontarystycznej, prowadzenie bazy wolontariuszy, współpraca ze szkolnymi kołami wolontariatu.

Wymagania

1. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie.
2. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.
3. Znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych, współpracy z mediami.
organizacji i prowadzeniu kampanii informacyjnych.

Oferujemy

  • umowę o pracę/zlecenie. Elastyczne godziny pracy dostosowane do możliwości pracownika. (od zaraz do 31.12.2023)

Kontakt

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres: pawel.swierzko@ib.de
Kontakt telefoniczny: 32 219 10 10 (pn-pt w godz. 8-15)

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dodatkowa informacja dla kandydatów:

Nasza fundacja w swoich działaniach stosuje procedury przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym beneficjentów (tzw. PSEA) zgodne ze standardami agend ONZ. Osoby zatrudnione w Internationaler Bund Polska są zobowiązane do ich przestrzegania.