Nasz tyski projekt ,,Bez przeszkód” wchodzi w kolejna fazę. Powoli kończymy szkolenia zawodowe. Uczestnicy projektu biorą udział w najczęściej indywidualnych, czasami prowadzonymi w bardzo małych grupach szkoleniach zawodowych. Odbywały się następujące szkolenia:

  • Asystent osoby niepełnosprawnej,
  • Kurs masażu
  • Pracownik administracyjno-biurowy
  • Handlowiec, sprzedawca
  • Kurs komputerowy – rozszerzony excel

Na zdjęciu uczestniczki praktyk w ramach kursu Asystent osoby niepełnosprawnej. Praktyki odbywają się Domu Pomocy Społecznej św. Anna w Tychach.

Wszystkie szkolenia kończą się egzaminami zewnętrznymi. Teraz rozpoczynamy kolejny etap: staże w zakładach pracy.

Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.