Już dziś rusza miejsce, w którym potrzebujące osoby z Ukrainy będą mogły odebrać za darmo odzież!

Gdzie można znaleźć Szafę Dobra?

Al. Pokoju 44 w Krakowie, czyli budynek dawnego centrum handlowego PLAZA. To tu od dziś jest miejsce w którym w godnych warunkach uciekający przed wojną mogą zaopatrzyć się w ubrania. Jak doskonale wiemy, część osób ma tylko to co na sobie, nie było czasu ani miejsca aby pakować walizki. Uciekali w pośpiechu.
Aby otrzymać pomoc wystarczy okazać jeden z wymienionych dokumentów: skierowanie na pobyt w miejscu zakwaterowania, paszport z pieczątką, na której widnieje data wjazdu na terytorium Polski po rozpoczęciu działań wojennych lub analogiczny dokument wydany przez Konsulat Generalny Ukrainy. Ubrania wydawane są też osobom posiadającym pełnomocnictwo od organizacji zarejestrowanych w KRS i uczestniczących w Koalicji Otwarty Kraków.
Mieszkańcy Krakowa i firmy czy instytucje również mogą wesprzeć Szafę Dobra. Ubrania można przynosić bezpośrednio na miejsce i zostawiać w oznaczonych pojemnikach.

Szafa Dobra będzie czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach 10.00-18.00.

Za organizację przestrzeni odpowiedzialne są firmy Strabag Polska, IKEA Kraków, Diverse, nasza fundacja Internationaler Bund Polska i prowadzone przez nas Centrum Wielokulturowe w Krakowie. Dziękujemy Michalinie Ferdynus z norweskiej organizacji A Drop in the Ocean (Drapen i Havet) za koordynację pracy wolontariuszy przez cały okres przygotowania Szafy Dobra. Pomagał nam również Jakub Kosek, Radny Miasta Krakowa dzielnicy IV i V.
Ogromnie wsparli nas również pracownicy IB Berlin-Brandenburg, którzy są z nami już od ponad tygodnia i działają w różnych rolach (pomagają instalować regały i wykonują dużo technicznych prac).
Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom i pracownikom, którzy włączyli się w przygotowanie tak bardzo potrzebnego miejsca! Razem możemy pomagać bardziej!