PL/ENG/UA/RU

W Punkcie Informacyjnym pracują same wspaniałe, zaangażowane osoby. Chcecie je poznać? Śledźcie nasz profil, na którym będziemy co tydzień publikować ich sylwetki. Następną postacią w serii wywiadów jest Svitlana Ivanenko, która odpowie na kilka pytań o sobie:

🟠 Jaką funkcje pełnisz?

Pełnię funkcję Konsultantki.

🟠 W jakich językach mówisz?

Mówię w języku polskim, ukraińskim, angielskim i rosyjskim.

🟠 Dlaczego wybrałaś Punkt Informacyjny jako miejsce pracy?

Wybrałam Punk jako miejsce pracy przede wszystkim z chęci podzielenia się moją wiedzą i doświadczeniem z potrzebującymi ludźmi, jako osoba, która sama przeszła ich szlakiem migracji do Polski.


ENG

The Information Point is staffed by some wonderful, committed people only. Do you want to get to know them? Follow our profile, where we will publish their profiles every week. The next person in the interview series is Svitlana Ivanenko, who will answer a few questions about herself:

🟠 What function do you perform?

I perform the function of a Consultant.

🟠 What languages do you speak ?

I speak Polish, Ukrainian, English, and Russian.

🟠 Why did you choose Information Point as your place of work?

I chose Information Point as a place to work first and foremost out of a wish to share my knowledge and experience with people in need, as someone who myself has walked their migration route to Poland.


UA

В інформаційному пункті працюють чудові, віддані своїй справі люди. Хочете познайомитися з ними? Слідкуйте за нашою сторінкою, де ми щотижня публікуватимемо їх інтерв’ю. Наступна героїня нашої серії інтерв’ю – Світлана Іваненко, яка відповість на кілька запитань про себе:

🟠 Яку функцію виконуєш?

Я виконую функцію Консультанта.

🟠 Якими мовами володієш?

Володію польською, українською, англійською та російською мовами.

🟠 Чому ти обрала Інформаційний Пункт місцем своєї роботи?

Я обрала Пункт місцем роботи насамперед через бажання ділитися своїми знаннями та досвідом з людьми, які цього потребують, як людина, яка сама пройшла цей шлях.


RU

В информационном пункте работают замечательные, преданные своему делу люди. Хотите познакомиться с ними? Следите за нашим профилем, где мы будем публиковать их интервью каждую неделю. Следующая героиня серии интервью – Светлана Иваненко, которая ответит на несколько вопросов о себе:

🟠 Какую функцию выполняешь?

Я выполняю функции консультанта.

🟠 Какими языками владеешь?

Я владею польским, украинским, английским и русским языками.

🟠 Почему ты выбрала местом работы Информационный Пункт?

Я выбрала Пункт в качестве места работы прежде всего из желания поделиться своими знаниями и опытом с нуждающимися людьми, как человек, который сам прошел их путь.