W ramach programu Erasmus+ pięciu stażystów z Johanniter Akademie w Lipsku odwiedziło Kraków. Stażyści kształcą się w Niemczech jako pedagodzy i są na drugim roku kształcenia. Młodzi Niemcy realizowali praktyki w 4 różnych krakowskich przedszkolach. Było to Niepubliczne Przedszkole „Ziarenko”, Samorządowe Przedszkole nr 92, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, Niepubliczne Przedszkole Montessori „Muszelka”. Przy okazji zdobywali doświadczenie na temat różnic i podobieństw między przedszkolami w Polsce i w Niemczech. Zetknęli się również z podstawowymi cechami zawodowymi i strukturalnymi kraju przyjmującego.

Oprócz dwutygodniowego stażu, stażyści mieli również czas i możliwość zapoznania się z Krakowem – jego tętniącym życiem i burzliwą historią. Odwiedzili takie miejsca jak dzielnica żydowska Kazimierz, Stare Miasto, Wawel.  Swobodnie poruszali się w różnych częściach miasta poza jego turystycznymi centrami.

Wzruszającym i bardzo głębokim przeżyciem była wizyta w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz- Birkenau. Wizyta w tym miejscu wzbogaciła program o charakter refleksyjny i uświadomiła praktykantom, że taki program staje się dla nich doświadczeniem na całe życie.

wizyta stażystów z Lipska w Auschwitz

W połowie programu stażystów i placówki, w których odbywały się staże odwiedził wykładowca z Johanniter Akademie. Wspólnie z praktykantami zastanawiali się nad znaczeniem i wpływem programu zagranicznej mobilności zawodowej. Ponadto doszło do ciekawych rozmów nt. funkcjonowania edukacji szkolno-przedszkolnej w Niemczech i w Polsce, szczególnie w czasach pandemii.

Fundacja Internationaler Bund Polska realizuje programy staży zawodowych w Krakowie w ramach programu ERASMUS+ (a wcześniej w ramach programu Leonardo da Vinci) od roku 2008. Od samego początku naszym partnerem i głównym wnioskodawcą jest FAIRbund e.V. z Lipska.