Od dzisiaj do 27.01 trwa rekrutacja uzupełniająca. W Krakowie IKEA zaprosi na staże 8 osób.

Projekt jest skierowany dla osób posiadających status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych oraz dla osób w procedurze o uzyskanie wymienionych statusów, posiadających dostęp do rynku pracy w Polsce. Do rekrutacji mogą również przystąpić osoby posiadające wizę humanitarną, ważną przynajmniej do września 2023 roku.

Szczegóły w ogłoszeniu:
https://salamlab.pl/pl/projekty/staz-w-ikea/