W ostatni piątek, przedstawicielka fundacji IB Polska (Aneta Krzyworzeka – Jelinowska) oraz Zustricz (Aleksandra Zapolska) spotkały się z krajową konsultant ds. psychiatrii dzieci i młodzieży, dr Aleksandrą Lewandowską. Spotkanie odbyło się w Szpitalu im. Józefa Babińskiego w Łodzi.

Celem wizyty było przekazania listu przygotowanego przez IB Polska, Zustricz i JCC (treść list do przeczenia – tutaj) przedstawiającego aktualna sytuację zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz podkreślenie wyzwań z tym związanych. Przedstawiliśmy także rekomendacje pochodzące bezpośrednio od specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Nasze organizacje zadeklarowały pełną gotowość do współpracy z instytucjami rządowymi przy wypracowywaniu adekwatnych form pomocy dla dzieci i młodzieży borykającej się z problemami w obszarze zdrowia psychicznego w Polsce.

Pani Konsultant dziękujemy za owocne spotkanie i liczymy na dalszą współpracę.