Docenienie pracy naszej i naszych współpracowników przez beneficjentów, którzy korzystają z naszego wsparcia to piękna sprawa. Bardzo motywuje do dalszego działania i rozwijania się i przekłuwania kolejnych pomysłów na projekty pomocowe. Już jakiś czas temu otrzymaliśmy dwa listy z podziękowaniami od seniorów, którymi opiekuje się asystent pan Iwan. Zobaczcie wzruszjące słowa od pani Janiny i pana Bogusława.

Dziękujemy również panu Krzysztofowi, synowi seniorów, za przekazanie tych ciepłych słów również adresowanych do naszej fundacji!

Zadanie pn. „Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+” finansuje Gmina Miejska Kraków.