W poniedziałek przyjęliśmy pierwszą dostawę jedzenia w magazynie przy ul. Norwida. Żywność będzie przekazywana do potrzebujących mieszkańców Tychów, którzy posiadają skierowanie z MOPS. Ogromne podziękowania za pomoc w rozładowaniu transportu dla wolontariuszy współpracujących z Tyskim Centrum Wolontariatu.

Program Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.