PL/ENG/UA

Rusza nabór na wiosenno-letnie, intensywne kursy języka polskiego

Serdecznie zapraszamy na kolejne bezpłatne kursy języka polskiego w Centrum Edukacji i Wsparcia. Każdy z kursów obejmuje 50 godzin dydaktycznych (45 minut).

Linki do zapisów:

 1. A0 Kurs dla początkujących – stacjonarny
 2. A2 Kurs ogólny, hybrydowy
 3. B1 Kurs ogólny, zdalny

Ważne:

 • rejestracja trwa od 14 maja, godz. 12:00 do 16 maja do godz. 12:00
 • o zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń
 • do każdej grupy zaprosimy 15 osób
 • kursy ruszają od 27 maja
 • 20 maja każdy uczestnik otrzyma maila z informacją o zakwalifikowaniu na kursy. Mail wymaga potwierdzenia
 • osoby niezakwalifikowane zostaną wpisane na listę rezerwową
 • godziny zajęć mogą ulec zmianie
 • uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego zaopatrzenia się we wskazane przez lektora materiały dydaktyczne.

ENG

Recruitment for spring-summer intensive Polish language courses begins

You are cordially invited to the next free Polish language courses at the Center for Education and Support. Each course includes 50 didactic hours (45 minutes).

Enrollment links:

 1. A0 Course for beginners – stationary
 2. A2 General course, hybrid
 3. B1 General course, remote

Important:

 • registration runs from May 14, 12:00 pm to May 16, 12:00 pm
  qualification for the course is determined by the order of applications
 • 15 people will be invited to each group
 • courses start from May 27
 • on May 20, each participant will receive an email with information about qualification for the courses. Mail requires confirmation
 • people not qualified will be put on the reserve list
 • hours of classes are subject to change
 • participants are required to provide themselves with teaching materials indicated by the lecturer.

UA

Розпочинається набір на весняно-літні інтенсивні курси польської мови

Запрошуємо на чергові безкоштовні курси польської мови в Центрі Освіти та Підтримки. Кожен курс складається з 50 навчальних годин (45 хвилин).

Посилання для реєстрації:

 1. A0 Курс для початківців, стаціонарний
 2. A2 Загальний курс, гібридний
 3. B1 Загальний курс, дистанційне навчання

Важливо:

 • Реєстрація триватиме з 14 травня о 12:00 до 16 травня о 12:00.
 • Зарахування на курс визначається черговістю подачі заявки в Анкетах.
 • У кожну групу буде запрошено по 15 осіб
 • Курси розпочнуться з 27 травня
 • 20 травня кожен учасник отримає електронного листа з інформацією о результатах відбору на курс. Електронний лист потребує підтвердження.
 • Ті, хто не пройде відбір, будуть внесені до резервного списку.
 • Час занять може бути змінено
 • Учасники зобов’язані забезпечити себе навчальними матеріалами, вказаними лектором.