Akcja logistyczna prowadzona przez Tyskie Centrum Wolontariatu zakończyła się pełnym sukcesem!
Wolontariusze z TCW zebrali się aby odbyć podróż do Pszczyny. Celem był transport tkanin, z których uczestnicy projektu Centrum Integracji Społecznej uszyją pościele dla Ukrainy. Proces szycia pościeli będziemy również relacjonować.
Wolontariusze nie tylko załadowali pojazd ale i rozładowali materiały oraz wnieśli je do warsztatu krawieckiego. Był to niemały wysiłek, który znacząco zaowocuje w przyszłości.
Wszystkim osobom zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy!