Maj był rekordowym miesiącem w Banku Żywności, który Internationaler Bund Polska prowadzi w Tychach. Tylko w ubiegłym miesiącu wydaliśmy potrzebującym z  Tychów 19 049,28 kg żywności.

Nie zwalniamy naszego tempa i cały czas zapraszamy do naszego magazynu przy ul. Norwida 2.

Wsparcie jest finansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020.