Projekt „Mobilność i doświadczenie – praktyki zagraniczne dla osób ze specjalnymi potrzebami” realizujemy od 2020 roku w ramach programu ERASMUS+.  Działamy mimo trudności spowodowanych kolejnymi falami pandemii. W międzynarodowych mobilnościach zawodowych biorą udział uczniowie i uczennice kilku szkół branżowych I stopnia z Krakowa, Bochni i Chorzowa.

W dniach od 25 kwietnia do 6 maja praktyki w Leptokarii (Grecja) realizowała grupa 24 osób. Byli to uczniowie i uczennice ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni. Młodzież miała okazję przez 2 tygodnie poznosić swoje kompetencje w zawodach: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pomocnik kucharza, cukiernik oraz pomocnik fryzjera.

W czasie wolnym od zajęć poznawali bliższą i dalszą okolicę (Meteora, Skiathos, zamek Platamonas), zwiedzali fabrykę pity, przyglądali się od wewnątrz pracy 5-cio gwiazdkowego hotelu. Przygotowując się do wyjazdu młodzieży przygotowała w formie plakatów swoje wizytówki. Opisali w nich m.in. swoje oczekiwania i plany na przyszłość.

Dzień powrotu z Grecji, był też dniem wyjazdu kolejnej, 11 osobowej grupy młodzieży. Tym razem wyjechali pracownicy obsługi hotelowej i kucharze z Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie. Praktyki będą odbywać w placówce kształceniowej IB we Frankfurcie nad Odrą. Przez kolejne dwa tygodnie będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne. Zwiedzą Frankfurt nad Odrą i Berlin. Czeka na nich także ścianka wspinaczkowa, rejs po Odrze i inne atrakcje.

Projekt „Mobilność i doświadczenie – praktyki zagraniczne dla osób ze specjalnymi potrzebami” jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ przez konsorcjum, w skład którego wchodzą:

  • Fundacja Internationaler Bund Polska,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni,
  • Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie.

Do tej pory zrealizowano 3 mobilności zawodowe dla 48 uczniów i uczennic.

logo erasmus plus