W dniu 31.08.2023 zakończyła się realizacja projektu „Razem z nami wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”. Od stycznia do końca sierpnia z projektu skorzystały 23 uczestniczki- – obywatelki Ukrainy, które w ramach projektu otrzymały kompleksowe wsparcie głównie w obszarze aktywizacji społeczno- zawodowej oraz nauki języka polskiego. Wszystkie uczestniczki bardzo pozytywnie oceniły swój udział w projekcie czego dowodem może być dalsze ich uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Tychach, które nadal realizuje wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Moment zakończenia projektu „Razem z nami” nie był momentem zakończenia działalności CIS. Fundacja Internaionaler Bund Polska nadal prowadzi tyskie Centrum świadcząc usługi reintegracji społeczno zawodowej dla mieszkańców miasta. Obecnie liczba uczestników CIS wynosi 18 osób, które realizują Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego w warsztatach: krawieckim oraz opiekuńczo – asystenckim.