Nasz Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców to miejsce, gdzie krzyżują się drogi i losy wielu różnych ludzi. Spotykamy się na co dzień z całym spektrum ludzkich doświadczeń. Chcemy podzielić się z Wami z nietypowymi historiami z naszej pracy, byście wiedzieli, że nasze miejsce otwarte jest dla każdego!

PL/ENG/UA/RU

🔸 Czy stresowaliście się kiedyś, że wasz bagaż nie poleciał z Wami? Taką historię przeżyła jedna z osób, która leciała jedną z tanich linii lotniczych. Pani nie mówiła niestety w języku angielskim ani polskim, dlatego zwróciła się do nas o pomoc. Z asystą Punktu Informacyjnego bagaż udało się odnaleźć.

🔸 Co jeśli w podróż zabieramy ze sobą naszych przyjaciół na czterech łapach? Raz zwróciła się do nas zrozpaczona osoba, która opuściła Ukrainę z dwoma pieskami. Przez Polskę planowała dostać się z nimi do Niemiec. Niestety, miała pozwolenie na przewiezienie ze sobą tylko jednego z nich. Co robić? Pracownice naszego Punktu miały na to sposób. Znalazły dla niej pociąg do Niemiec oraz poprosiły pasażera tego pociągu o wzięcie na siebie jednego z psów. W ten sposób rodzina nie została rozdzielona i pojechała razem.

Masz podobny problem? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego (+48 887 201 598), meilowego (punkt@open.krakow.pl), przez Messenger oraz na żywo w naszej siedzibie w Galerii Kazimierz, wejście od ul. Rzeźniczej.


ENG

🔸 Our Information Point for Foreigners is a place where the roads and fates of many different people cross. We face the whole spectrum of human experiences on a daily basis. We want to share with you some of the unusual stories from our work, so that you know that our place is open to everyone!

🔸 Have you ever stressed that your luggage didn’t fly with you? This was the story experienced by one person who flew on one of the low-cost airlines. Unfortunately, the lady did not speak English or Polish, so she turned to us for help. With the assistance of the Information Point, the luggage was found.

🔸 What if we take our friends „on four paws” with us on the trip? Once we were approached by a distraught person who left Ukraine with two dogs. She planned to get to Germany with them via Poland. Unfortunately, she had permission to transport only one of them with her. So what to do? The employees of our Point had a way to do it. They found a train for her to Germany and asked a passenger on that train to take one of the dogs with her. This way the family was not separated and went together.

Do you have a similar problem? Feel free to contact us by phone (+48 887 201 598), by email (punkt@open.krakow.pl), by Messenger and live at our office in Galeria Kazimierz, entrance from Rzeźnicza Street.


UA

🔸 Наш інформаційний пункт для іноземців – це місце, де перетинаються шляхи і долі багатьох різних людей. Щодня ми стикаємося з усім спектром людського досвіду. Ми хочемо поділитися з вами деякими незвичайними історіями з нашої роботи, щоб ви знали, що наше місце відкрите для всіх!

🔸 Ви коли-небудь переживали через те, що ваш багаж не полетів з вами? Саме таку історію пережила одна людина, яка летіла однією з лоукост-авіакомпаній. Пані, на жаль, не знала ні англійської, ні польської мови, тому звернулася до нас за допомогою. Завдяки працівнику інформаційного пункту, багаж був знайдений.

🔸 Що робити, якщо ми беремо з собою в подорож наших чотирилапих друзів? Одного разу до нас звернулася засмучена людина, яка виїхала з України з двома своїми собаками. Вона планувала потрапити з ними до Німеччини через Польщу. На жаль, у неї був дозвіл на вивіз лише одного з них. Що ж робити? Працівники нашого Пункту знайшли вихід. Вони знайшли для неї поїзд до Німеччини і попросили пасажира цього поїзда взяти одну з собак. Таким чином, сім’я не була розлучена і подорожувала разом.

У вас є подібна проблема? Не соромтеся звертатися до нас за телефоном (+48 887 201 598), електронною поштою (punkt@open.krakow.pl), через Messenger або в нашому головному офісі в Galeria Kazimierz, вхід з вулиці Rzeźnicza.


RU

🔸 Наш информационный пункт для иностранцев – это место, где пересекаются пути и судьбы множества разных людей. Ежедневно мы сталкиваемся со всем спектром человеческих переживаний. Мы хотим поделиться с вами некоторыми необычными историями из нашей работы, чтобы вы знали, что наше место открыто для всех!

🔸 Вы когда-нибудь переживали, что ваш багаж не улетел с вами? С такой историей столкнулся один человек, летевший одной из лоу-кост авиакомпаний. К сожалению, женщина не знала ни английского, ни польского языка, поэтому обратилась за помощью к нам. С помощью сотрудника информационного пункта багаж был найден.

🔸 Что делать, если мы берем с собой в путешествие четвероногих друзей? Однажды к нам обратилась расстроенная женщина, которая уехала из Украины с двумя своими собаками. Она планировала добраться с ними до Германии через Польшу. К сожалению, у нее было разрешение взять с собой только одну из них. Что же делать? У сотрудников нашего пункта нашелся выход. Они нашли для нее поезд в Германию и попросили пассажира этого поезда взять одну из собак. Таким образом, семья не была разлучена и путешествовала вместе.

У Вас есть подобная проблема? Обращайтесь к нам по телефону (+48 887 201 598), по электронной почте (punkt@open.krakow.pl), по мессенджеру и вживую в нашем главном офисе в Galeria Kazimierz, вход с улицы Rzeźnicza.