Koordynatorka projektów wolontariackich Joanna Malec uczestniczyła w spotkaniach Rady Doradczej Pracodawców w ramach międzynarodowego projektu partnerskiego „Youth Employability Competences”: Kompetencje Młodzieży związane z Zatrudnieniem („YEC”).

Nasza fundacja na codzień pracuje z młodzieżą, cieszymy się, że mogliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami. W krakowskich cyklicznych spotkaniach rady koordynowanych przez Stowarzyszenie STRIM uczestniczyli również przedstawiciele urzędów pracy i placówek edukacyjnych. Wykorzystaliśmy wskazówki i narzędzia proponowane w projekcie do pracy z naszymi wolontariuszami.

O projekcie:

Projekt „Youth Employability Competences”: Kompetencje Młodzieży związane z Zatrudnieniem („YEC”) to międzynarodowe partnerstwo 6 europejskich organizacji, którego misją jest przygotowanie i wdrożenie narzędzi edukacyjnych służących rozwojowi i utrwalaniu przez młodzież umiejętności miękkich przydatnych na rynku pracy. Projekt w Polsce koordynowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM z Krakowa.

Stowarzyszenie STRIM logo

Celami projektu są:

  • Wzrost zatrudnienia młodych ludzi;

  • Wpływ na rozpoznawalność kompetencji młodzieży;

  • Wzrost zaangażowania młodych ludzi i pracodawców w rozwój kompetencji miękkich;

  • Wzrost zainteresowania kompetencjami miękkimi wśród młodzieży i pracodawców.

Realizacja projektu zakłada bliską współpracę z Radami Doradczymi Pracodawców i Młodzieży powołanymi w krajach partnerskich. Rady mają charakter półformalny i gromadzą osoby zainteresowane wypracowywaniem najlepszych metod pracy z młodzieżą, diagnozowaniu aktualnej sytuacji na rynku, a także opiniowaniem rezultatów i nadawaniem kierunku projektowi. Przy stowarzyszeniu STRIM działały dwie takie rady.

W ramach projektu przygotowano następujące rezultaty i narzędzia:

  1. Metodologia pracy z Radami Doradczymi;

  2. Podręcznik dotyczący rozwoju kompetencji młodzieży związanych z zatrudnieniem;

  3. Podręcznik dla trenerów;

  4. Przewodnik po systemach walidacji kompetencji miękkich.

Projekt współfinansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 2: Partnerstwa strategiczne. Partnerami projektu są: Rinova (Wielka Brytania), Ballymun Job Centre (Irlandia), CIOFS FP (Włochy), STRIM (Polska), Turku (Finlandia), Met Net (Niemcy).

logo erasmus plus

Więcej informacji:

http://www.yecproject.eu/

https://strim.org.pl/

https://www.facebook.com/stowarzyszeniestrim