Pani Jadwiga już od dłuższego czasu współpracuje z naszą Fundacją jako asystentka osobista osób z niepełnosprawnością. Jej działania są dużym wsparciem i odciążeniem dla rodzin, które na co dzień przyjmują na siebie ciężar opieki nad osobami z niepełnosprawnościami. Pani Jadwiga, dzięki swojemu doświadczeniu i zaangażowaniu, nie tylko pomaga w codziennych obowiązkach, ale również wspiera swoich podopiecznych emocjonalnie, budując z nimi bliskie relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Spotkania to przykład wyjątkowej współpracy i wzajemnego wsparcia, które przynosi korzyści zarówno dla podopiecznych, jak i ich rodzin. Dziękujemy Pani Jadwidze za jej nieocenioną pracę i zaangażowanie, które każdego dnia przyczyniają się do poprawy życia wielu osób.

Celestyna uczestniczy w naszym projekcie pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2024”, którego realizatorem jest fundacja Internationaler Bund Polska w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.