Protokół z wyboru oferty dotyczący zapytania ofertowego z dnia 10.01.2024 r.

W dniu 10.01.2024 Fundacja Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie,  al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków, NIP 676-22-90-123, w związku z realizacją projektu:
pn. „TWÓJ ASYSTENT – wsparcie na dobry start – 2” realizowanego w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem” z dnia 29.10.2022 r. finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zamieściła na stronie https://ib-polska.pl/ oraz rozesłała do potencjalnych wykonawców zapytanie ofertowe dotyczące wykonania audytu zewnętrznego, przewidzianego do wykonania jako zdanie projektu, wynikające z ogólnych regulacji projektowych.

Cały protokół z wyboru oferty dotyczący zapytania ofertowego z dnia 10.01.2024 r. – pobierz protokół z wyboru oferty dot. Audytu zewnętrznego