Zakończyliśmy cykl 4 mobilności zawodowych w ramach projektu „Nabywanie kompetencji zawodowych i mobilność wsparciem w wyrównywaniu szans zawodowych młodzieży” realizowanego ze środków programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Po zakończonych praktykach we Frankfurcie nad Odrą, Jenie i Schkeuditz kolejna grupa uczniów SOSW nr 1 i ZSS nr 14 w Krakowie podnosiła swoje kwalifikacje w zawodzie kucharz i monter zabudowy i robót wykończeniowych. Zajęcia były realizowane w placówce kształceniowej IB Berlin-Brandenburg we Frankfurcie nad Odrą. Oprócz zajęć praktycznych uczniowie uczestniczyli także w zajęciach języka niemieckiego oraz w warsztatach kulturowych. W czasie wolnym zwiedzali Berlin i Neuzelle.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych i społecznych młodych ludzi kształcących się w szkołach branżowych, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Udział młodzieży niepełnosprawnej w zagranicznych praktykach promuje włączanie osób z grup defaworyzowanych, zarówno w życiu społecznym jak i zawodowym. Zrealizowane praktyki zagraniczne przyczyniają się do niwelowania negatywnych skutków nierówności społeczno-intelektualnych i wykluczenia ze względu na niepełnosprawność.

Ostatnim punktem projektu będzie wyjazd na początku 2020 roku grupy polskich nauczycieli praktycznej nauki zawodu do Niemiec. Podczas tygodniowego programu będą oni towarzyszyć w zajęciach swoim niemieckim kolegom po fachu w trakcie prowadzonych przez nich zajęć praktycznych.

 

Film podsumowujący mobilności: