Fundacja Internationaler Bund Polska szuka praktykantki/praktykanta, która/y wesprze bieżącą działalność organizacji – w zakresie działań PR-owych i marketingowych Fundacji.

Internationaler Bund Polska jest fundacją działającą w Krakowie od 2005 roku jako organizacja pożytku publicznego i instytucja kształcąca. Fundacja została założona przez jedną z największych niemieckich organizacji pozarządowych, działających w obszarze oświatowym i socjalnym – Stowarzyszenie Internationaler Bund z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Obszar działania Internationaler Bund Polska to m.in:

 • Wolontariat Europejski i Europejski Korpus Solidarności (w ramach programu Erasmus+),
 • Zagraniczne praktyki/staże zawodowe dla uczniów i absolwentów
 • Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Wielokulturowość
 • Spotkania mające na celu wymianę doświadczeń (realizowane ze środków unijnych)
 • Projekty wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Centrum Integracji Społecznej, Bank Żywności w Tychach)
 • Projekty dla seniorów (Usługi opiekuńcze i asystenckie, Klub Seniora „Platyna” w Tychach)
 • Konferencje międzynarodowe na aktualne tematy związane z kształceniem zawodowym i edukacją dorosłych.

Zadania Praktykanta:

 • wsparcie logistyczne/organizacyjne przy projektach organizowanych przez fundację w Krakowie
 • przygotowywanie informacji do mediów o projektach i działaniach Fundacji
 • wsparcie w przygotowaniu strategii komunikacji i promocji Fundacji
 • działania marketingowe dotyczące statutowej działalności odpłatnej i gospodarczej Fundacji
 • redagowanie notatek na stronę internetową fundacji i przygotowanie dokumentacji fotograficznej

Wymagania:

 • dyspozycyjność ok. 8 godzin w tygodniu
 • zainteresowanie PR-em i marketingiem
 • motywacja do pracy w NGO
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • zaangażowanie, umiejętności organizacyjne, odpowiedzialność i kreatywność

Korzyści:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, PR, marketingu i fundraisingu
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
 • zdobycie ciekawego doświadczenia w pracy z młodzieżą i dorosłymi
 • umowa wolontariacka oraz zaświadczenie o odbyciu wolontariatu/praktyk
 • możliwość realizacji własnych pomysłów/projektów z pomocą fundacji.

Termin:
Na CV i listy motywacyjne zainteresowanych kandydatów czekamy do 15 października 2019.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: maria.wojtacha@ib.de z dopiskiem „wolontariat PR”

Uwaga! W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli dot. danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.