W Tychach wydajemy żywność nie tylko migrantom wojennym z Ukrainy. Tradycyjnie już prowadzimy punkt wydawania żywności dla osób skierowanych z Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach. Punkt prowadzimy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Wsparciem w tym roku objętych jest 1300 osób.