W dniu 16.02.2021 rozpoczynamy wydawanie żywności w ramach Podprogramu 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Żywność będzie wydawana od poniedziałku do piątku w magazynie na ul. Norwida 2, po indywidualnym umówieniu się telefonicznym  pod numerem: 730 529 542. Odbiorcami żywności mogą być wyłącznie osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach.

Więcej informacji w ulotce -> ABC odbiorcy pomocy żywnościowej 2020